Lacoste

Wyłącznym dystrybutorem produktu na terenie Polski jest firma Sirowa.