17.11.2013 r.

Spółka COTY wchodzi na giełdę


Spółka Coty rozpoczyna obrót akcjami zwykłymi klasy A oznaczonymi symbolem „COTY” na prestiżowej Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE). Jest to moment o wyjątkowym znaczeniu dla spółki, będący również świadectwem niezwykłej siły naszego zespołu oddanych pracowników na całym świecie.

Nowy status spółki publicznej zwiększa naszą obecność poza branżą kosmetyczną. Jesteśmy przekonani, że wpływa on również na wzrost naszej reputacji, prestiżu, pokładanego w nas zaufania i wiarygodności oraz stawia spółkę w pozycji sprzyjającej dalszemu rozwojowi.

 

gielda