19.03.2018 r.

COTY WRAZ Z ORGANIZACJĄ GLOBAL CITIZEN INICJUJE PROGRAM ‘WE STAND FOR YOU’


Z dumą informujemy, że Coty wraz z organizacją Global Citizen stworzyło program WE STAND FOR YOU, który ma na celu walkę z  uprzedzeniami, dyskryminacją i stereotypami stojącymi na drodze do swobodnego wyrażania siebie. Chcemy mieć udział w tworzeniu społeczeństwa, w którym jest miejsce na ekspresję własnej indywidualności. Chcemy celebrować i uwalniać różnorodność piękna.

W ramach tej współpracy pracownicy Coty na całym świecie mogą wspólnie, jednym głosem prowadzić kampanię mającą na celu zmianę postaw społecznych, angażując się w aktywacje online oraz biorąc udział w różnego rodzaju działaniach. Wspólnie z organizacją Global Citizen, Coty chce wprowadzić innowacyjne podejście w zakresie angażowania swoich pracowników, oferując im możliwość zaangażowania się w działania społeczne firmy za pośrednictwem projektów on-line połączonych z lokalnymi akcjami obywatelskimi inicjującymi zmiany.

Global Citizen to platforma akcji społecznych stworzona dla globalnego odbiorcy, który chce zdobywać wiedzę na temat największych ogólnoświatowych problemów i angażować się w związane z nimi działania. W ciągu sześciu lat inicjatywa Global Citizen stała się jedną z największych i najbardziej widocznych organizacji typu NGO skupiając zaangażowanych aktywistów z całego świata. Każdego miesiąca organizacja ta napędza i motywuje 35 milionów zaangażowanych Globalnych Obywateli za pomocą treści, kampanii, mediów społecznościowych oraz filmów wideo. Społeczność ta działa na rzecz wywierania wpływu na światowych przywódców oraz decydentów, aby wprowadzali oni zmiany w swojej polityce i legislacji, a także przeznaczali znaczne środki niezbędne do wyeliminowania do roku 2030 przypadków skrajnego ubóstwa. Każdy może dołączyć do społeczności Global Citizens (Obywatele Świata) i już dziś zabrać głos w sprawie największych problemów dzisiejszego świata
https://www.globalcitizen.org/en/