23.11.2017 r.

COTY konsekwentnie realizuje strategię budującą świadomość różnorodności piękna


Coty po raz kolejny udowadnia, że piękno ma wiele wymiarów i nie lubi sztampowych definicji. W ramach wspólnego projektu z marką Max Factor firma przeprowadziła badanie, w wyniku którego powstał portret kobiety 35+. To kolejny przykład wdrażania w życie nowej wielopłaszczyznowej strategii COTY ukierunkowanej na budowę świadomości dotyczącej różnorodnościpiękna. Projekt wsparły Lidia Popiel (fotograf), Eryka Sokólska (makijażystka) oraz Anna Białek (badacz).