20.04.2017 r.

COTY – FIRMA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE


Firma COTY wraz ze swoimi markami jest zaangażowana w szereg działań społecznych, a także stara się minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Rok rocznie pracownicy Coty angażują się w wiele projektów charytatywnych i społecznych. Współpracujemy m.in. z  Fundacją DKMS, którą regularnie wspieramy zarówno finansowo jak i poprzez współpracę w licznych projektach promujących ideę dawstwa w Polsce. Wyjątkowa kultura organizacyjna naszej firmy promuje prospołeczne inicjatywy pracowników; w ramach naszych struktur funkcjonuje program ambasadorski CSR który umożliwia pracownikom Coty z całego świata aktywne angażowanie się w projekty CSR naszej firmy.