APLIKACJA DO PRACY W COTY

Wypełnij poprawnie caly formularz.
Pamiętaj aby załączyć zarówno CV jak i list motywacyjny.
Musisz także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Załącz CV

plik pdf lub doc

 

Załącz list motywacyjny

plik pdf lub doc

Ninejszym oświadczam, że wyrażam zgodnę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji.

(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2997r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)

 

Chcesz skorzystać z możliwości międzynarodowej kariery w ramach Coty? wejdź do świata COTY

KONTAKT

Coty Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa
Tel. +48 22 431 0 431
Fax +48 22 431 0 432
e-mail: coty_polska@cotyinc.com

Międzynarodowe Centrum Dystrybucji COTY Polska Sp. z o.o.

al. Generała Władysława Andersa 611
43-300 Bielsko-Biała, Poland
Tel. +48 33 81 98 700
Fax +48 33 81 98 738

 

Dział obsługi klienta

+48 22 431 04 33

Central - North Central - South South - East South - West West North

Regionalni kierownicy Sprzedaży coty beauty

Dariusz Szaluga
dariusz_szeluga@cotyinc.com
tel. +48 508 034 570

Krzysztof Mailinowski
krzystof_malinowski@cotyinc.com
tel. +48 508 034 891

Tomasz Kuc
tomasz_kuc@cotyinc.com
tel. +48 508 034 894

Jan Fuss
jan_fuss@cotyinc.com
tel. +48 508 034 560

Sławomir Górny
slawomir_gorny@cotyinc.com
tel. +48 508 034 889

Wojciech Dampc
wojciech_dampc@cotyinc.com
tel. +48 508 034 574

 

Copyright © Coty 2013 All rights reserved.

Created by OS3 multimedia